Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Πρόοδος Βασικου έργου Θεσσαλονίκης

Μάιος 2008

Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή διαφραγματικών τοίχων στους σταθμούς ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ (55%) και ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (35%) ενώ ξεκίνησε η εγκατάσταση πασσάλων στις εισόδους / εξόδους του σταθμού ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ. Σε εξέλιξη βρίσκεται η εργοταξιακή εγκατάσταση της αναδόχου κοινοπραξίας στο σταθμό ΠΑΠΑΦΕΙΟ. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή των διαφραγματικών τοίχων (46%) στη…
Μάθε Περισσότερα

Απρίλιος 2008

Έφτασε το δεύτερο μηχάνημα διάνοιξης σηράγγων  στη Θεσσαλονίκη. Πρόσφατα στο σταθμό ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ολοκληρώθηκαν οι διαφραγματικοί τοίχοι και ξεκίνησαν οι εργασίες για την εγκατάσταση μεταλλικής γέφυρας στο επίπεδο της οδού. Ξεκίνησαν οι εργασίες εκσκαφής του επίσταθμου στο ΝΕΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ. Σε στάδιο ολοκλήρωσης βρίσκεται η εκσκαφή του φρέατος εκκίνησης του μηχανήματος…
Μάθε Περισσότερα

Μάρτιος 2008

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή διαφραγματικών τοίχων στους σταθμούς ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (98%), ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ (48%) και ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (12%). Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες παράκαμψης του πυρίκαυστου αγωγού στο σταθμό ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της διασταύρωσης της Γραμμής για τη μελλοντική επέκταση προς Σταυρούπολη.
Μάθε Περισσότερα

Φεβρουάριος 2008

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι κύριες κατασκευαστικές εργασίες στους σταθμούς ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ και ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες παράκαμψης του πυρίκαυστου αγωγού στο σταθμό ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ. Σε εξέλιξη οι εργασίες δικτύων κοινής ωφέλειας στην περιοχή του σταθμού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ και ξεκίνησε η εργοταξιακή κατάληψη του σταθμού ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η…
Μάθε Περισσότερα

Ιανουάριος 2008

Ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής διαφραγματικών τοίχων στη νότια πλευρά του σταθμού ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ. Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή του φρέατος εκκίνησης του μηχανήματος διάνοιξης σηράγγων. Ξεκίνησε η εργοταξιακή κατάληψη του σταθμού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ενώ σύντομα θα εγκατασταθούν εργοτάξια στους σταθμούς ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ και ΦΛΕΜΙΝΓΚ.
Μάθε Περισσότερα

Δεκέμβριος 2007

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των διαφραγματικών τοίχων στη βόρεια πλευρά του σταθμού ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ και στις αρχές του έτους θα ξεκινήσουν οι σχετικές εργασίες στη νότια πλευρά του σταθμού. Ξεκίνησε η κατασκευή διαφραγματικών τοίχων στη Διακλάδωση επέκτασης προς Σταυρούπολη στη περιοχή του σταθμού ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Ολοκληρώθηκαν οι παρακάμψεις δικτύων κοινής ωφέλειας σε 7…
Μάθε Περισσότερα

Οκτώβριος 2007

Ξεκίνησε η κατασκεή του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού και του σταθμού ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ. Στον πρώτο βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή των διαφραγματικών τοίχων, ενώ στο σταθμό ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση πασσάλων προσωρινής αντιστήριξης στην βόρεια πλευρά του σταθμού και ξεκίνησε η κατασκευή διαφραγματικών τοίχων. Ολοκληρώθηκαν οι παρακάμψεις δικτύων κοινής ωφέλειας σε 6…
Μάθε Περισσότερα

Σεπτέμβριος 2007

Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η αρχαιολογική ανασκαφή σε συνολική έκταση 5.000 τ.μ. Βάσει της αρχαιολογικής μελέτης του έργου, από τον ΝΕΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ εως το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ αναμένεται συνεχής ανακάλυψη αρχαιολογικών ευρημάτων. Έχει πραγματοποιηθεί αρχαιολογική έρευνα σε περισσότερα από 350 σημεία κατά μήκος της Γραμμής και ήδη έχουν έρθει στο φως…
Μάθε Περισσότερα
WCAG