Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

RFP – 441/23 – “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ SAP-ERP ΣΕ ΝΕΟΥΣ SERVERS, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ”

Κατεβάστε ΕΔΩ την Περίληψη της Διακήρυξης σε μορφή .pdf (299 ΚΒ) Κατεβάστε ΕΔΩ τη Διακήρυξη σε μορφή .pdf (1,33 ΜΒ) Κατεβάστε ΕΔΩ τα Παραρτήματα σε επεξεργάσιμη μορφή .doc (189 ΚΒ) Κατεβάστε ΕΔΩ το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε μορφή .zip (60,0 ΚΒ)
Μάθε Περισσότερα

RFP-434/23 – “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ” – Τεύχος Διευκρινίσεων

Κατεβάστε ΕΔΩ το Τεύχος Διευκρινίσεων σε μορφή .pdf (319 ΚΒ) Κατεβάστε ΕΔΩ το Αναθεωρημένο Τεύχος Προεκτιμώμενης Αμοιβής σε μορφή .pdf (1,47 ΜΒ)
Μάθε Περισσότερα

RFP – 436/23 – “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ORACLE PRIMAVERA P6 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ”

Κατεβάστε ΕΔΩ την Περίληψη της Διακήρυξης σε μορφή .pdf (384 ΚΒ) Κατεβάστε ΕΔΩ τη Διακήρυξη σε μορφή .pdf (1,04 ΜΒ) Κατεβάστε ΕΔΩ τα Παραρτήματα σε επεξεργάσιμη μορφή .doc (197 ΚΒ) Κατεβάστε ΕΔΩ το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε μορφή .zip (60,0 ΚΒ)
Μάθε Περισσότερα

RFP-421/22 – “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 2 ΠΡΟΣ ΙΛΙΟΝ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ” – Παράταση των προθεσμιών του Α΄ Σταδίου του Διαγωνισμού

Κατεβάστε ΕΔΩ την Παράταση σε μορφή .pdf (876 ΚΒ)
Μάθε Περισσότερα

RFP-421/22 – “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 2 ΠΡΟΣ ΙΛΙΟΝ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ” – Ορθή Επανάληψη του Τεύχους Διευκρινίσεων του Α’ Σταδίου του διαγωνισμού

Κατεβάστε ΕΔΩ το Τεύχος Διευκρινίσεων σε μορφή .pdf (506 ΚΒ)
Μάθε Περισσότερα

RFP-421/22 – “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 2 ΠΡΟΣ ΙΛΙΟΝ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ” – Τεύχος Διευκρινίσεων του Α’ Σταδίου του διαγωνισμού

Κατεβάστε ΕΔΩ το Τεύχος Διευκρινίσεων σε μορφή .pdf (506 ΚΒ)
Μάθε Περισσότερα

RFP – 432/23 – “Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για Χρήση σχεδιαστικού Λογισμικού BIM της AUTODESK και για τα Υποστηρικτικά Προγράμματα του BIM” – Ματαίωση διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Κατεβάστε ΕΔΩ την Απόφαση της Ματαίωσης σε μορφή .pdf (814 KB)
Μάθε Περισσότερα
WCAG