Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Φεβρουάριος 2016

  • Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση μεταλλικών αντηρίδων επιπέδου -1 και σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή επιπέδου -2 του σταθμού.
  • Διασταύρωση ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών αντηρίδων επιπέδου -1.
  • Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες υλοποίησης κυκλοφοριακής ρύθμισης Δ΄φάσης. Στο δυτικό τμήμα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής κεφαλοδέσμου περιμετρικών πασσάλων και κατασκευής αντηρίδων οπλισμένου σκυροδέματος.
  • Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες μετατόπισης δικτύων ΕΥΑΘ και ΟΤΕ. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες υλοποίησης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων Α΄φάσης και οι εργασίες κατασκευής προεντεταμένων αγκυρίων προσωρινής αντιστήριξης.
  • Σταθμός Ν. ΚΡΗΝΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της πλάκας επιπέδου -1. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής τοιχίων έως την πλάκα οροφής, οι εργασίες κατασκευής δεξαμενής πυρόσβεσης και οι εργασίες τοποθέτησης συστήματος υδατοστεγάνωσης του σταθμού.
  • Σταθμός ΜΙΚΡΑ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής των πασσάλων προσωρινής αντιστήριξης του κλιμακοστασίου.
  • 2η διασταύρωση ΜΙΚΡΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής κεφαλοδέσμου περιμετρικών πασσάλων και οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την τοποθέτηση αντηρίδων στο επίπεδο οροφής.
  • Επίσταθμος ΜΙΚΡΑ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή περιμετρικών πασσάλων προσωρινής αντιστήριξης, η διαμόρφωση εργοταξιακού χώρου καθώς και οι εργασίες παρακάμψεων δικτύων ΟΚΩ και οι προκαταρκτικές εργασίες κυκλοφοριακής ρύθμισης Α΄φάσης.
  • Φρέαρ ΚΡΗΤΗΣ: Ολοκληρώθηκαν ι οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών αντηρίδων 2ης στάθμης.
  • Ολοκληρώθηκε η συντέλεση της απαλλοτρίωσης χώρου στους σταθμούς «Αρετσού», «Μίκρα» (τμήμα) και στον Επίσταθμο «Μίκρα» και εκκρεμεί η συμπληρωματική απαλλοτρίωση χώρου σε μικρό τμήμα του σταθμού «Μίκρα».
Print Friendly, PDF & Email
WCAG