Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Απρίλιος 2014

  • Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής κεφαλόδεσμου, εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης, προσωρινής αποστράγγισης πυθμένα και κατασκευής πλάκας θεμελίωσης, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται η υδατοστεγάνωση και η κατασκευή τοίχων στο Σταθμό ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ.
  • Ολοκληρώθηκε η εργοταξιακή περίφραξη καθώς και οι αρχαιολογικές διερευνητικές τομές στο φρέαρ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ του Σταθμού ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ.
  • Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής πασσάλων και ο κεφαλόδεσμος πασσάλων στο Σταθμό ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, ενώ σε τελικό στάδιο βρίσκεται η γενική εκσκαφή στην τελική στάθμη (7ο επίπεδο).
  • Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής πασσάλων, κεφαλόδεσμου και η προσωρινή αντιστήριξη του Σταθμού ΝΙΚΑΙΑ, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες υδατοστεγάνωσης της πλάκας θεμελίωσης και η κατασκευή προεντεταμένων αγκυρίων (4ου έως 8ου επιπέδου).
  • Ολοκληρώθηκε η κατασκευή πασσάλων και η αρχαιολογική ανασκαφή, ενώ σε εξέλιξη είναι η εκσκαφή 2ου και 3ου επιπέδου του κυρίως κτηρίου του Σταθμού ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ.
  • Ολοκληρώθηκε η εργοταξιακή κατάληψη για τις παρακάμψεις των δικτύων ΟΚΩ καθώς η παράκαμψη του αγωγού φυσικού αερίου στην περιοχή του ΟΛΠ στο Σταθμό ΠΕΙΡΑΙΑ. Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν οι διερευνητικές αρχαιολογικές τομές για τον εντοπισμό αγωγού αποχέτευσης του κτιρίου του ΗΣΑΠ.
  • Ολοκληρώθηκαν οι μετατοπίσεις δικτύων ΩΚΟ καθώς και η ανέγερση οικοδομικού γερανού, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής πασσάλων της προσωρινής αντιστήριξης στην πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου στο Σταθμό ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ.
  • Η εκσκαφή σήραγγας έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 5%.
Print Friendly, PDF & Email
WCAG