Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

 

  • Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ (Σταθμός & Διασταύρωση): Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης καταλυμάτων φρεατίων, αποκατάστασης επιπέδου οδού και τοποθέτησης εξοπλισμού συστήματος HVAC.
  • Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης μεταλλικής υποδομής στήριξης υαλοπετασμάτων καταστημάτων καθώς και εργασίες φωτισμού.
  • Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες χρωματισμών, φωτισμού και γειώσεων.
  • Σταθμός ΜΙΚΡΑ (Σταθμός & Διασταυρώσεις): Στον σταθμό και την 1η διασταύρωση, σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες του συστήματος πυρόσβεσης.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης προκατασκευασμένων καναλιών στην τροχιά 2, από τη θέση 0+091 έως τον Επίσταθμο καθώς και εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού πυρόσβεσης στο μεσοδιάστημα 5, τροχιά 1, και στο μεσοδιάστημα 4, τροχιές 1 και 2.

Print Friendly, PDF & Email
WCAG