Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Σεπτέμβριος 2019

Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης ηλεκτρολογικών σχαρών, σε όλα τα επίπεδα, εγκατάστασης δικτύων αποχέτευσης και πυρόσβεσης καθώς και ρυθμίσεων εξωτερικών κυλιόμενων κλιμάκων.

Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εγκατάστασης δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης και εξοπλισμού φρεάτων εκτόνωσης.

Σταθμός ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εγκατάστασης πυράντοχων αεραγωγών, στο επίπεδο της αποβάθρας, ηλεκτρολογικών σχαρών, στο επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων καθώς και οι εργασίες εγκατάστασης δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης και εξοπλισμού φρεάτων εκτόνωσης

Σταθμός ΜΙΚΡΑ (Σταθμός και Διασταυρώσεις): Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης πυράντοχων αεραγωγών καθώς και οι εργασίες τοποθέτησης και ρύθμισης εξωτερικών κυλιόμενων κλιμάκων.

Τερματικό Φρέαρ: Ολοκληρώθηκαν οι βαφές στον χώρο του αντλιοστασίου.

Print Friendly, PDF & Email
WCAG