ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

    ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΤΕ:

    (*) Υποχρεωτικό πεδίο

    ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

    Η ιστοσελίδα αυτή σχεδιάστηκε αποκλειστικά για την επικαιροποίηση των στοιχείων των εργαζομένων που τηρούνται στο αρχείο του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και είναι δυνατό να αποστελούν σε φορείς του Δημοσίου (Οικονομική Εφορία, Ασφαλιστικά Ταμεία, Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας κλπ), στη συνεργαζόμενη για τη μισθοδοσία Τράπεζα ή στη συνεργαζόμενη Ασφαλιστική Εταιρεία που καλύπτει το πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης των εργαζόμενων.

    Print Friendly, PDF & Email